A plébánia története

 


Amikor 1893-ban megkezdte működését a Cukorgyár, a város környéke még igen gyéren lakott terület volt. 1925-re a szomszédos hegyi lakosokkal együtt a városrésznek már 6355 lakójától tudunk. Szükségessé vált új plébánia alapítása.


Dr. Rott Nándor veszprémi püspök 1928-ban megalapította Kaposvár második plébániáját, szervező feladattal Boldizsár Zoltán atyát bízta meg. A kereszthajós, neoromán stílusú templomot Petrovácz Gyula mérnök tervezte, építése 1925-től 1927-ig tartott. A templom freskóit Gebauer Ernő festette. A plébánia házat Kappéter István tervezésében építették 1927-ben.


1997-ben az egyházközség birtokába került a volt Patyolat épülete, amelyet Közösségi Házzá alakítottak át. A templomtéren felállították a Mártírok és Hősök Emlékművét.


A plébánia területén álló kápolnák:


A ZSELICSZENTJAKABI BENCÉS APÁTSÁGI ROM (1061-ben alapították és 1068-ban Salamon király jelenlétében szentelték fel. A török alatt az apátság elpusztult, de helyreállított romjai régi szépségéről tanúskodnak.)


LONKA-HEGYI KÁPOLNA (A hegybirtokosok építették 1897-ben Szent Antal tiszteletére, neoromán, historizáló stílusban.)


RÓMA-HEGYI KÁPOLNA (A hegy keleti részén már a XVIII. század második felében állott egy kápolna. Harangján az 1763-as évszám valószínű az építésre utal. 1815-ben már romos állapotban volt. Az Angyalos Boldogasszony tiszteletére szentelt kápolnát 1906-ban építették neoromán stílusban. Tornyában helyezték el az előző templom harangját.)


TEMETŐKÁPOLNA (A Keleti temetőben áll Bereck Sándor városi mérnök tervezésében 1902-ben felépített gyönyörű neoromán kápolna. Tornyában helyezték el az 1880-ban Szűz Mária tiszteletére és a meghaltak emlékére öntetett harangot. Szent Anna tiszteletére szentelték föl. A plébániatemplom felépítéséig a hívek ebben a kápolnában vettek részt a szentmisén.)

A templom búcsúnapja: Jézus Szentséges Szívének vasárnapja